Att ta över en anhörigs lägenhet

Är det dags att sälja en gammal anhörigs lägenhet? Du kan ofta få ett mycket bättre pris om du först stylar om lägenheten. Däremot är det viktigt att veta innan du påbörjar inredningsarbetet vad som gäller vid renovering av dödsbo. Ordet dödsbo avser de tillgångar och skulder som en avliden person lämnar efter sig. Vare sig det är en lägenhet eller villa som du vill styla om måste du först upprätta en bouppteckning om bostaden är en del av ett dödsbo.

Allt om bouppteckning

dela på ett dödsboAtt inreda ett hem för uthyrning är spännande, men handlar det om tillgångar som ingår i en avliden släktings dödsbo måste en bouppteckning upprättas innan du kan gå vidare med projektet. En bouppteckning är en sammanställning över den avlidnes skulder och tillgångar som sedan ligger till grund för arvskiftet. Inom 3-4 månaders tid efter det att personen avlidit måste en bouppteckning skickas in till Skatteverket.

Arvskifte och delning av tillgångar

Finns det tillgångar kvar efter att eventuella skulder har betalats är det sedan vid arvskiftet som dessa fördelas. Det är också då arvtagarna beslutar om vad som ska göras med tillgångarna. Är ni då flera arvtagare som delar på samma tillgång är det här ni fattar gemensamma beslut om vad som ska göras. Det kan ju hända att ni alla inte är överens om att styla om mormors lägenhet för att höja värdet på egendomen. Det kan till och med vara så att alla inte är överens om att ens sälja lägenheten. Lagen kräver dock att ni kommer fram till ett gemensamt beslut.

Efter att beslut har fattats skrivs ett avtal som fastslår att alla arvtagare godkänner fördelningen. Skulle det uppstå svårigheter vid fördelningen kan det vara bra att låta en bouppteckningsfirma gå in och hjälpa fram en lösning som är rättvis i förhållande till tillgångarnas marknadsvärde.

Anlita ett proffs – Abrahamssons Bouppteckning

Behöver du information om bouppteckning i Stockholm? En bouppteckning måste inte skötas av en jurist utan kan göras på egen hand. Men med tanke på att det krävs kunskap och erfarenhet för att det ska gå rätt till avråder de flesta från detta. Abrahamssons Bouppteckning är experter på allt som rör dödsboförvaltning, arvsskifte och övriga juridiska tjänster som behövs när en person har avlidit. Klicka här för mer information.